• 2020.12.08 Jak powstają kryształy soli?
     • 2020.12.08 Jak powstają kryształy soli?

     • Uczniowie klasy 2A i 2B wykonali doświadczenie, w którym mogli zaobserwować powstawanie kryształków soli.

      Do wykonania doświadczenia potrzebny był słoik z wodą, sól, patyczek i kawałek sznurka. Eksperyment trwał dwa tygodnie. Już po kilku dniach, w wyniku odparowania wody, sól zaczęła osadzać się na słoiku i sznurku, tworząc kryształki.

      Efekty doświadczenia możecie zaobserwować na zdjęciach. Może Wy też skusicie się na wykonanie takiego eksperymentu? :) 

      Zobacz zdjęcia

    • 2020.12.10 Konkurs Kreatywna Choinka
     • 2020.12.10 Konkurs Kreatywna Choinka

     • REGULAMIN KONKURSU

      „KREATYWNA  CHOINKA"

       

      ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

      Organizatorem konkursu „Kreatywna choinka" jest Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach,  mieszczące się przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach.

      1. Konkurs rozpoczyna się  7 grudnia 2020 i trwa do 21 grudnia 2020.
      2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu  poza termin określony w pkt. 2.

       

      UCZESTNICY

      1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży wieku 5-18 lat, Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych 5-10 lat oraz 11-18. Wymagana jest zgoda na uczestnictwo w konkursie rodziców lub prawnych   opiekunów osoby niepełnoletniej  (wzór zgody stanowi załącznik).
      1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
      2. Do konkursu dopuszcza się jedynie zgłoszenia  autorskie.

       

       CELE KONKURSU:

      1. Promocja idei ekologicznych.

      2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników oraz ukazanie umiejętności postrzegania w ciekawy sposób tematu.

       

      ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

      1. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana  przez jednego autora   praca plastyczna. Prace w formie przestrzennej.
      2. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć  wypełniony i podpisany formularz zgody na uczestnictwo   (załącznik)  oraz  fotografię  konkursowej choinki

      na adres mailowy:     cee.murcki@zs2.katowice.pl

      Prace konkursowe (zdjęcie)  prosimy opisać  (w nazwie pliku) według szablonu:  imię i nazwisko, wiek, szkoła . Do dnia 21 grudnia 2020 roku włącznie.

      1. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie  i podpisanie  formularza zgłoszeniowego

      oświadcza, iż:

      1. praca, której zdjęcie zostało przekazane na konkurs „Kreatywna choinka"  jest  jego  autorstwa.
      2. wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach -Murckach i Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach zdjęcia jego pracy zgłoszonej do konkursu.

      Prace wybrane przez jury konkursu zostaną opublikowane  na stronie internetowej CEE oraz Szkoły oraz szkolnym fanpage'u Fb i Instagramie.

      1. Organizator ma prawo unieważnić konkurs bez podawania przyczyny.

       

      ZASADY  SZCZEGÓŁOWE

      1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane dowolną techniką. Ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonanych z materiałów z recyklingu, materiałów ekologicznych, w duchu idei zero i less waste.

      2.  Technika wykonania fotografii pracy jest dowolna.

      1. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG i jakości nie mniejszej niż 300 DPI.
      2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów formalnych oraz wyżej wymienionych wymogów.

       

      KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

      Do kryteriów oceny prac konkursowych  należą:

      1. zgodność pracy z tematem,
      2. oryginalność,
      3. kreatywność,
      4. walory artystyczne prac.

       

      WYBÓR ZWYCIĘSKICH PRAC

      1.  Oceny wszystkich zgłoszonych do konkursu prac dokona jury składająca się z osób zaproszonych przez Organizatora.

      2.  Werdykt jury zostanie zapisany w formie protokołu z posiedzenia konkursowego on-line oraz ogłoszony na stronie internetowej szkoły, fb CEE  oraz fb szkoły.

    • 2020.12.06 Mikołajki
     • 2020.12.06 Mikołajki

     • Mikołajki – to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, które obchodzimy 6 grudnia.

      Klasa 3 A - mgr Barbara Knopek

      Tego dnia Święty Mikołaj zawitał również do uczniów klasy 3A.

      Mikołajki to również niezwykła okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w czapce lub w stroju Świętego Mikołaja.

      Chętni uczniowie wykonali również prace plastyczne.
      Efekty możecie podziwiać na zdjęciach.

      Zobacz zdjęcia

      Klasa 3 B -  mgr Katarzyna Skop

      Pomimo braku śniegu za oknami, to w sercach uczniów kl.3b czuć już świąteczną atmosferę :)  Dzieci w swoich domach wykonali Mikołaje i renifery według własnego pomysłu.

      Zobacz zdjęcia

       

    • 2020.12.04 Dzień Górnika
     • 2020.12.04 Dzień Górnika

     • 4 grudnia swoje święto obchodzi górnicza brać.

      Szczynsliwej szychty na grubie
      Niych tam nic niy rombje

      Niych Barbórka śwjynto
      Dycki o cia pamjynto
      Byś niy zostoł na dole
      I szczynśliwje na wjyrchu wysiod ze szole

      3 B - mgr Katarzyna Skop

      Klasa 3 B również postanowiła uczcić to święto na zajęciach online. Oto jak widzą ciężką pracę górnika pod ziemią. 
      Zobacz zdjęcia

      3 A - mgr Barbara Knopek


      Barbórka - Dzień Górnika w klasie 3 A

      Dzień Górnika to uroczystość, która zapisała się w kalendarz corocznych wydarzeń w klasie 3A. Jesteśmy mieszkańcami Śląska, dlatego kładziemy szczególny nacisk na pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami dnia świętej Barbary – patronki górników.

      Nasi uczniowie wyrastają w środowisku, w którym tata, dziadek lub wujek byli lub są górnikami, dlatego też staramy się przybliżać dzieciom ich ciężką pracę i podziękować za włożony trud.

      Z tej okazji 4 grudnia uczniowie klasy 3A na lekcjach on-line omawiali to ważne święto. Oglądali film edukacyjny "Barbórka - Dzień Górnika. Uczniowie mieli okazję obejrzeć górników w strojach galowych oraz tych zakładanych podczas codziennej pracy. Zaśpiewali również piosenkę "Hej, w kopalni". Wykonywali rysunki do tematu lekcji.

      Jako dodatkową aktywność przygotowali piękne prace plastyczno-techniczne: rysunki, plakaty, kolorowanki, czapki górnicze, wianki.
      Niektórzy zrobili zdjęcia w stroju górniczym, w czapce - czako, a nawet ze swoimi bliskimi.


      Zobacz zdjęcia

    • 2020.11.26 Konkurs plastyczny bożonarodzeniowy
     • 2020.11.26 Konkurs plastyczny bożonarodzeniowy

     •  Po raz XXII zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym Święta Bożego Narodzenia pod haslem "Nieść radość wszystkim wokół...”

      Celem konkursu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w tradycję tworzenia szopek, ozdób choinkowych, kartek świątecznych... Pragniemy, aby przemyślenia, emocje i radosny nastrój związane z Bożym Narodzeniem zostały przekazane poprzez prace plastyczne i występy artystyczne.


      KATEGORIE:

      1. „SZOPKA RODZINNA”

      –  Praca przestrzenna, wykonywana przy pomocy całej Rodziny, technika i wielkość dowolna
      (Ważne, aby wszystkie elementy były mocno scalone).

      Prosimy o niewykorzystywanie gotowych elementów do wykonywania postaci,
      elementów dekoracyjnych, itp.


      2. „KARTKA ŚWIĄTECZNA”

       – kartka składana, bez wypełnienia w środku, ozdobiona tylko na zewnątrz,

          technika dowolna, praca indywidualna (bez elementów gotowych)


      • Praca opisana: imię, nazwisko, klasa/wiek, przedszkole/szkoła, imię i nazwisko opiekuna.
      • Prosimy o dołączenie listy zbiorczej uczestników z  szkoły ( w przypadku kilku nauczycieli z tej samej placówki każdy nauczyciel dołącza swoją listę -  Załącznik 2)         

      Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych : 

      • uczniowie Przedszkola i Szkoły Podstawowej kl. 0 – III
      • uczniowie Szkoły Podstawowej kl. IV – VI
      • uczniowie SP kl. VII i VIII

      Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II,
      Chorzów, ul. Sportowa 4, w terminie do 11 grudnia 2020 r.


      Opiekun szkolny/przedszkolny zobowiązuje się do zapoznania opiekuna prawnego dziecka z klauzulą informacyjną.

      Złożenie opisanych prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział pracy dziecka w konkursie, upublicznienie danych i pracy w mediach, w trakcie wystawy oraz świadczy o zapoznaniu opiekuna prawnego i szkolnego z klauzulą informacyjną.


      15 grudnia zostanie opublikowana lista laureatów na stronie szkoły www.spnr2.pl


      Odbiór nagród ze względu na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie możliwy w styczniu 2021 r.

      Organizator zwraca prace tylko w kategorii „Szopka”-  prace można odebrać w terminie 17 - 18 grudnia br. po ustaleniu godziny odbioru przez sekretariat szkoły.

      Do pobrania:

      Regulamin.pdf     Regulamin.pdf

      Załącznik 2          Załącznik 2.doc

      Złoszenie do udziau w konkursie    

    • 2020.11.25 Światowy Dzień Pluszowego Misia
     • 2020.11.25 Światowy Dzień Pluszowego Misia

     • Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem - powiernikiem największych     sekretów i tajemnic.

      Czy święto Misia jest potrzebne? Oczywiście, że tak!

      Miękki, puchaty i taki z łatką - najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i bohater wielu książek i filmów dla dzieci.

      Uczniowie Klasy 1 A i 1 B na zajęciach edukacji plastycznej narysowali swoje ulubione "pluszaki" - Misie i nie tylko...Zobaczcie ich wspaniałe prace:
      Zobacz zdjęcia

      Klasa 2 A -  mgr Wiktoria Fetler i 2 B -   mgr Marta Szołtysek

      Uczniowie klasy 2A i 2B na zajęciach online przedstawili swoje ulubione misie - maskotki, poznali historię pluszowego misia, wysłuchali ciekawostek na temat niedźwiedzi oraz sprawdzili swoją wiedzę na temat misiów, występujących w bajkach.

      Uczniowie zrobili sobie również zdjęcie z ulubioną maskotką oraz wykonali pracę plastyczną.           Zobacz zdjęcia

       

      Klasa 3 A - mgr Barbara Knopek
      Pluszowy Miś obchodzi swoje święto 25 listopada. W klasie 3A też obchodziliśmy to milutkie święto. Na lekcjach on-line była piosenka "Pluszowy Miś", prezentacja komputerowa "Legenda o pluszowym misiu" oraz krótki film "Jak powstał pierwszy pluszowy miś". Uczniowie wykonali również prace plastyczne związane z tematem dnia: rysunki, kolorowanki, plakaty misiowe wyklejanki, własne wiersze, rysunki w programie komputerowym.

      Na zakończenie dnia wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie z ulubionym misiem.

      Efekty na poniższych zdjęciach.      Zobacz zdjęcia

      Klasa 3 B -  mgr Katarzyna Skop

      Wszystkie misie małe i duże, bure i kolorowe obchodzą swoje święto 25 listopada, czyli Światowy Dzień Pluszowego Misia. W klasie 3b dzieci również uczciły to święto.       Zobacz zdjęcia

       

    • 2020.11.24 Nauka przez zabawę
     • 2020.11.24 Nauka przez zabawę

     • Podczas zdalnej nauki uczniowie klasy 1a utrwalają swoją zdobytą wiedzę poprzez zabawę. Gimnastyka mózgu rozwija pamięć, koncentrację oraz spostrzegawczość.

      Przekazywanie emocji oraz kreatywne myślenie daje wiele radości, a przyswajany materiał jest zapamiętywany i przydatny w różnych życiowych sytuacjach.  

      Zapraszamy do oglądania. Śmieszne balonowe twarze i skojarzenia cyfry 8.

      Zobacz zdjęcia

    • 2020.11.13 Zdrowo się odżywiamy
     • 2020.11.13 Zdrowo się odżywiamy

     • Witaminki

      Wy nie wiecie, a ja wiem, co dzień witaminy jem.

      I w owocach i w warzywach,

      Każda się w nich sprytnie skrywa.

      Choć to taka odrobinka, ta malutka witaminka.

      Zdrowia naszego zawsze pilnuje i naszym wzrostem dobrze kieruje,

      bo gdy witaminy ochoczo jemy, zdrowo i pięknie rośniemy.

       

      Podczas zajęć, uczniowie klasy 1a dowiedzieli się, jak ważne w życiu człowieka jest zdrowie? Dlaczego to, co jemy ma taką szczególną wartość dla naszego organizmu? Z jakiego powodu musimy dbać o dietę i czego należy unikać?  

      Uzupełnili swoją wiedzę o nowe informacje jak również podzielili się swoimi doświadczeniami. Udowodnili, że można się świetnie bawić tworząc z warzyw i owoców przedziwne „Cudaki”, jak również przygotowując przepyszne sałatki.

      Zobacz zdjęcia

       

    • 2020.11.22 Dzień KREDKI
     • 2020.11.22 Dzień KREDKI

     • „Żółte jak słońce, czerwone jak serce, kolorowe jak tęcza…”

      Któż zgadnie o czym mowa? Oczywiście, mowa o kredkach. O naszych przyjaciołach z dzieciństwa, które zamieniały czystą kartkę w barwny, magiczny świat.

      Powszechnie wiadomo, że kredki są najlepszymi przyjaciółmi każdego dziecka. Wprowadzają w świat kolorów, rysunku, rozwijają fantazję oraz wyobraźnię, a także kształtują małe paluszki.

      22 listopada uczniowie klasy 3A obchodzili "Dzień kredki".

      Tego dnia dzieci miały okazję pobawić się w swoim domu różnymi rodzajami kredek. Wykonały piękne prace plastyczne, kreatywne zdjęcia, plakaty, wiersze i układanki. Efekty ich zabaw możecie zobaczyć na zdjęciach.

      Zobacz zdjęcia

    • 2020.11.13 Drzewa genealogiczne
     • 2020.11.13 Drzewa genealogiczne

     • Poznanie naszej przeszłości oraz pochodzenia rodziny to ważny element poczucia naszej tożsamości. Dzięki temu wiemy skąd pochodzimy, jakie mamy korzenie oraz, jakie wartości były ważne w naszej rodzinie od pokoleń.

      Uczniowie klasy 3A w trakcie zdalnego nauczania wykonywali drzewo genealogiczne swojej rodziny. W domu przeprowadzali wywiady o swoich korzeniach.

      Poniżej efekty ich pracy.

      Zobacz zdjęcia

    • 2020.11.08 Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
     • 2020.11.08 Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

     • 8 listopada w klasie 3A obchodziliśmy "Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania".

      Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w akcję, przygotowując zdrowe sałatki z warzyw i owoców.

      Akcja miała na celu promocję zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów naszej szkoły i była bardzo udana, co widać na poniższych zdjęciach. 

      Zobacz zdjęcia

    • 2020.11.12 Lektura na plakacie - sposób na lekturę ''Szewczyk Dratewka''
     • 2020.11.12 Lektura na plakacie - sposób na lekturę ''Szewczyk Dratewka''

     • Uczniowie klasy 3A w celu podsumowania lekcji związanych  z omówieniem lektury szkolnej pt. "Szewczyk Dratewka" wykonali prace plastyczne.

      W założeniu forma była dowolna, niemniej jednak praca miała zawierać określone treści (tytuł i autora).

      Uczniowie podeszli do sprawy bardzo rzetelnie. Wykazali się znajomością lektury, a przede wszystkim pomysłowością.

      Zobacz zdjęcia

    • 2020.11.11 Apel z okazji 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości
     • 2020.11.11 Apel z okazji 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości

     • W środę 11 listopada obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

      Uczniowie z klasy 3A przygotowali uroczysty apel z tej okazji.Odśpiewali hymn narodowy "Mazurek Dąbrowskiego", patriotyczną pieśń "Przybyli ułani pod okienko" oraz piosenkę "Jesteśmy Polką i Polakiem".

      Uczniowie przygotowali również piękne patriotyczne wiersze i występ taneczny.

    • 2020.11.11 Narodowe Święto Niepodległości
     • 2020.11.11 Narodowe Święto Niepodległości

     • „Pamiętajmy, że miłość do Ojczyzny to nie slogan, to dar, który należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom”.

      Dzień Niepodległości należy do najważniejszych świąt w kalendarzu uroczystości patriotycznych.6 listopada 2020 roku, w klasach 1-3 w szczególny sposób uczcili kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości.

      Tego dnia uczniowie byli odświętnie ubrani, wykonali piękne kotyliony, w swoich klasach odśpiewali hymn ,,Mazurek Dąbrowskiego".

      Uczniowie wykonali również gazetki klasowe jak i na korytarzu szkoły. Recytowali również wiersze jak i śpiewali inne pieśni i piosenki związane z tematem uroczystości.Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami!!!

      Zobacz jak nasi uczniowie śpiewają Hymn Polski

 • Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w  Chorzowie    

   ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów 

  www.spnr2.pl       tel.:32 2411 653  

  brak danych