• STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  2 

   im. Jana Pawła II  w Chorzowie

    Podstawa prawna:

   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943)
   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)
   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

    Zobacz cały Statut

 • Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w  Chorzowie    

   ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów 

  www.spnr2.pl       tel.:32 2411 653  

  brak danych