• STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  2 

   im. Jana Pawła II  w Chorzowie

    Podstawa prawna:

   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)

   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910
    i 1378)

   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287)

    Zobacz cały Statut

   Statut_poprawa_-stan_na_dzien_-26.08.2020-_wersja_PDF.pdf

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
   • spnr2chorzow@gmail.com
   • 32 2411 653
   • ul. Sportowa 4 41-506 Chorzów
 • Galeria zdjęć

  • 2020.10.17 ''Taniec Kwiatów''
  • 2020.10.22 Pasowanie pierwszoklasistów
  • 2020.10.15 Cztery Pory Roku
  • 2020.10.16 Dzień Papieża
  • 2020.10.15 Światowy Dzień Mycia Rąk
  • 2020.10.09 Jesienne prace w ogródku szkolnym
  • 2020.10.03 WRZESIEŃ Podsumowanie zajęć tanecznych
  • 2020.10.07 Edukcja plastyczna - Martwa natura
  • 2020.10.02 Światowy Dzień Uśmiechu
  • 2020.10.04 Jesienne jeżyki
  • 2020.10.02 Mały artysta muzyk
  • 2020.10.01 Mały Artysta - plastyk WRZESIEŃ