• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie

    ADRES:

    • ul. Sportowa 4, 41 - 506 Chorzów
    • www.spnr2.pl
    • e-mail: sp2@chorzow.eu

     

    TEL./FAX:

    • 32 2411 653

     

    STATUS PRAWNY:

    • szkoła publiczna prowadzona przez Gminę Chorzów
     

    DYREKTOR:

    • mgr Agnieszka Jawor

     

    WICERYREKTOR

    • mgr Karolina Otte

     

    GODZINY PRACY SEKRETARIATU:

    • Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 15 00
     

    ROK ZAŁOŻENIA - 1956 r.

     

    SZKOŁA ZAPEWNIA:

    • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską wdrażającą innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie i programy własne
    • kontakty z wyższymi uczelniami (Uniwersytet Śląski, Kolegium Językowe, Politechnika Śląska) owocujące wieloma ciekawymi inicjatywami, m.in. w zakresie nowych, efektywnych metod nauczania
    • szeroki wybór języków obcych (angielski, niemiecki, włoski, francuski)
    • możliwość nauki etyki
    • pomoc psychologa i pedagoga, w tym zajęcia socjoterapeutyczne
    • dziennik elektroniczny
    • monitoring wizyjny
    • smaczne obiady w stołówce
    • klimat pracy twórczej i rodzinną atmosferę
     

    Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzowie wypełnia misję edukacyjną i sprawia, że staje się ona użyteczna dla wszystkich klientów szkoły. Wspieramy rozwój każdego młodego człowieka jako niepowtarzalnej jednostki, budujemy w nim poczucie własnej wartości.

    ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

    • dla uczniów chcących rozwijać swoje zdolności proponujemy liczne koła zainteresowań (m.in. koło informatyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, geograficzne, origami, SKS)
    • dla uczniów potrzebujących pomocy organizujemy zajęcia wyrównawcze
     

    SZKOŁA POSIADA:

    • przyjazną świetlicę
    • bibliotekę z czytelnią
    • pracownie komputerowe
    • pracownie medialne (wyposażone m.in. w tablice interaktywne, rzutniki)
    • salę gimnastyczną, salkę rekreacyjną oraz salkę hobby,
    • stołówkę
    • zaplecze sportowo rekreacyjne - boiska, ogródek przyszkolny oraz ogródek meteorologiczny
    • baza szkoły jest systematycznie odnawiana i wzbogacana
 • Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w  Chorzowie    

   ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów 

  www.spnr2.pl       tel.:32 2411 653  

  brak danych