• Szkoła Podstawowa nr 2 

     im. Jana Pawła II w Chorzowie
     zaprasza do zapisów do klasy I

      

     W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych.

     Świetlica w naszej szkole działa od 6: 30 do 16:30.

     W ramach świetlicy smaczne obiady przygotowywane zawsze ze świeżych produktów.

     Wprowadziliśmy również zasadę drugiego śniadania o stałej porze - II przerwa.

     W klasach I-V uczniowie w ramach akcji ,,Mleko w szkole” i ,,Owoce i warzywa
     w szkole” otrzymują darmowe porcje.

     W klasach pierwszych prowadzone będą innowacje i programy własne:

     •        ,,Śląsk jest piękny” - Program edukacji regionalnej dla klas I – III szkoły podstawowej.
     •         ,,Autorski program z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”- I etap edukacyjny.
     •         ,,Nie tylko komputer”– wprowadzenie do kodowania dla najmłodszych.
     •        „Na angielskim się nie nudzę” – nauka przez zabawę i skojarzenia”.
     •        ,, Mały artysta”- realizowana w roku szkolnym 2021/2022 w świetlicy.

     Jaką szkołą jesteśmy:

     • Jesteśmy małą bezpieczną szkołą, w której każdy nauczyciel zna każdego ucznia.
     •  Społeczność szkolna działa na zasadzie   partnerstwa, zrozumienia i wzajemnego szacunku.
     • W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera motywująca do pracy twórczej nauczycieli i uczniów.
     • Szkołą, w której pracują życzliwi, wysoko wykwalifikowani nauczyciele.
     • Dzieci otoczone są opieką wielu specjalistów: pielęgniarki, logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, socjoterapeuty.
     • Jesteśmy szkołą nowoczesną, w każdej klasie mamy tablice multimedialne, projektory, nowoczesne pomoce dydaktyczne.
     • Dwie pracownie komputerowe.
     • Kształtujemy właściwe postawy patriotyczne, moralne, obywatelskie.
     • Uczymy tolerancji demokracji.
     • Rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność za siebie i innych.
     • Jesteśmy otwarci na uczniów z niepełnosprawnością.
     • Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów.
     • Jesteśmy szkołą im. Jana Pawła II- szkołą otwartą na każdego człowieka.
     • Wypracowujemy nowoczesne i oryginalne metody pracy z uczniem.
     • Umożliwiamy rozwój zainteresowań, uzdolnień i talentów.
     • Uczymy planowania przyszłości.

      

     W ramach świetlicy:

     • Zajęcia taneczne;
     • Kółko teatralne;
     • Zajęcia muzyczno- plastyczne;
     • Zajęcia ruchowo- sportowe;

     Zajęcia świetlicowe  na platformie Microsoft Teams w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z pandemią:

     -Zajęcia z lekturą- literatura dziecięca (bajki, baśnie, opowiadania, książki dla dzieci);

     -Zajęcia taneczne (muzyczno-ruchowe);

     -Pomoc w zadaniach domowych;

     -Eko- odpady zajęcia plastyczno- techniczne;

     -Karaoke- piosenki dla dzieci;

     - Zajęcia komputerowe- ,,Scratch”;

     - Gra na instrumentach- dzwonkach- nauka gry i śpiew;

     - Gry w skojarzenia- piramidy słowne.

     Informacje o naborze, terminy i dokumenty oraz rejon znajdziesz tutaj

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
   • spnr2chorzow@gmail.com
   • 32 2411 653
   • ul. Sportowa 4 41-506 Chorzów
 • Galeria zdjęć

   brak danych