• MISJA  I   POLITYKA  JAKOŚCI
    Szkoły Podstawowej nr 2 
    im. Jana Pawła II w Chorzowie

    • Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie z pasją i zaangażowaniem wdrażają uczniów w świat wiedzy i wartości, wspierając rozwój każdego młodego człowieka jako niepowtarzalnej jednostki.

     

    • Działamy zgodnie z mottem szkoły:  „Ośmiel się być mądrym, połowy dokonał, kto zaczął…” (Horacy).

     

    • Wychowujemy ku wartościom bliskim naszemu Patronowi, takim jak: prawda, odpowiedzialność i szacunek dla drugiego człowieka.

     

    • Podejmujemy działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze w dialogu z Rodzicami i Uczniami, dbając o jak najwyższy stopień zadowolenia naszych Klientów.

     

    • Gwarantujemy ustawiczne spełnienie wymagań prawnych oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. 

     

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie 

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
   • spnr2chorzow@gmail.com
   • 32 2411 653
   • ul. Sportowa 4
 • Galeria zdjęć

   brak danych