• MISJA  I   POLITYKA  JAKOŚCI
    Szkoły Podstawowej nr 2 
    im. Jana Pawła II w Chorzowie

    • Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie z pasją i zaangażowaniem wdrażają uczniów w świat wiedzy i wartości, wspierając rozwój każdego młodego człowieka jako niepowtarzalnej jednostki.

     

    • Działamy zgodnie z mottem szkoły:  „Ośmiel się być mądrym, połowy dokonał, kto zaczął…” (Horacy).

     

    • Wychowujemy ku wartościom bliskim naszemu Patronowi, takim jak: prawda, odpowiedzialność i szacunek dla drugiego człowieka.

     

    • Podejmujemy działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze w dialogu z Rodzicami i Uczniami, dbając o jak najwyższy stopień zadowolenia naszych Klientów.

     

    • Gwarantujemy ustawiczne spełnienie wymagań prawnych oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. 

     

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie 

     

 • Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w  Chorzowie    

   ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów 

  www.spnr2.pl       tel.:32 2411 653  

  brak danych