• mgr Gabriela Broll stanowisko: nauczyciel religii
   • mgr Zofia Cofałka stanowisko: nauczyciel zajęć rewalidacyjnych -
    oligofrenopedagog, surdopedagog,
    biblioteka
   • mgr Mariola Czuba-Nagórskastanowisko: nauczyciel historii,
    nauczyciel wspomagający,
    oligofrenopedagog,
    wychowawca klasy 6 A,
   • mgr Lucyna Dąbrowska stanowisko: nauczyciel języka angielskiego,
    nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,
    oligofrenopedagog,
   • mgr Wiktoria Fetlerstanowisko: nauczyciel języka niemieckiego,
    wychowawca klasy 1 A,
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • mgr Agnieszka Góreckastanowisko: nauczyciel języka angielskiego
   • mgr Justyna Grzondziel stanowisko: logopeda
   • mgr Tomasz Härtelstanowisko: nauczyciel techniki i EDB
    wychowawca klasy 5 A
   • mgr Justyna Holonastanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    wychowawca klasy 3 B,
   • mgr Agnieszka Jaworstanowisko: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
    nauczyciel matematyki, techniki
   • mgr Beata Krokstanowisko: nauczyciel języka angielskiego,
   • mgr Robert Matusiakstanowisko: nauczyciel geografii
   • mgr Andrzej Nogastanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
    wychowawca klasy 8 B
   • mgr Katarzyna Olmastanowisko: nauczyciel języka polskiego,
   • mgr Karolina Ottestanowisko: wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
    Pedagog szkolny,
    nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
   • mgr Martina Pawelecstanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
   • mgr Małgorzata Pieniekstanowisko: nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,
    nauczyciel wspomagający
    oligofrenopedagog,
    surdopedagog
    Biblioteka

   • mgr Paweł Plutastanowisko: nauczyciel muzyki
   • mgr inż. Renata Rajcastanowisko: nauczyciel chemii,
    nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,
    wychowawca klasy 4 A
   • mgr Jolanta Rozmusstanowisko: nauczyciel edukacji informatycznej
   • mgr Aleksandra Rozumstanowisko: kierownik świetlicy
   • mgr Ewa Skalskastanowisko: nauczyciel matematyki
    wychowawca klasy 8 a
   • mgr Katarzyna Skopstanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
    wychowawca klasy 2 A,
    wychowawca świetlicy
   • mgr Sylwia Skrzydlewskastanowisko: nauczyciel biologii i przyrody,

    nauczyciel wspomagający,
    nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,
   • mgr Marta Słotastanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
   • mgr Katarzyna Smoleństanowisko: nauczyciel języka francuskiego i języka angielskiego
    wychowawca klasy 5 B
   • mgr Iwona Szczepaniakstanowisko: nauczyciel języka polskiego, etyki
   • mgr Marta Szołtysek stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
    wychowawca klasy 1 B,
    wychowawca świetlicy
   • mgr Anna Świech stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
    wychowawca klasy 2 B,
   • mgr Katarzyna Szychowskastanowisko: nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o regionie, wychowania do życia w rodzinie
    wychowawca świetlicy
   • mgr Katarzyna Wachowiczstanowisko: psycholog szkolny
   • mgr Witold Wawrzyczekstanowisko: nauczyciel techniki
   • mgr Agnieszka Zieleźny-Operskalskastanowisko: nauczyciel plastyki, Informatyki,
    oligofrenopedagog
   • lic Sabina Jedwabskastanowisko: wychowawca świetlicy
   • mgr Iwona Rygułastanowisko: nauczyciel Edukacji wczesnoszkolnej,
    wychowawca klasy 3 A,
    wychowawca świetlicy
   • mgr Liliana Balickastanowisko: nauczyciel religii
   • mgr Monika Kalita-Szromekstanowisko: nauczyciel języka angielskiego,
    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
   • mgr Karolina Malinowskastanowisko: pedagog specjalny
  • Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w  Chorzowie    

    ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów 

   www.spnr2.pl       tel.:32 2411 653  

   brak danych