• 2017.09.14 Bezpieczna droga do szkoły

     • 14 września 2017 r. w klasie 1a odbyła się lekcja o ruchu drogowym z udziałem funkcjonariuszy straży miejskiej. Strażnicy miejscy przypomnieli naszym pierwszoklasistom, że na początku roku szkolnego uczniowie powinni być szczególnie ostrożni na drodze.

      Dzieci miały okazję zapoznać się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Poprzez projekcję filmu, zabawę i ćwiczenia praktyczne uczyły się jak zachowywać się na chodniku, przejściu dla pieszych oraz jak pokonywać drogę z domu do szkoły. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali odblaski. 

     • 2017.09.04 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

     • Nareszcie szkoła! Tymi słowami przywitała nas grupa uczniów, która pod kierunkiem p. Iwony Perz (nauczycielki j.polskiego) przygotowała artystyczną część dzisiejszej akademii. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i wspólnego odśpiewania hymnu szkoły "Słowiański Papież". 

      Dyrektor szkoły Joanna Zabłocka wraz z nauczycielami powitała wszystkich uczniów, szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej.  Rozpoczęcie roku szkolnego  zawsze wiąże się z wyznaczaniem sobie nowych celów, zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.  Dyrektor szkoły życzyła więc wszystkim, by  cele te zostały w pełni  osiągnięte, a przede wszystkim, aby udało się zrealizować motto naszej szkoły: "Ośmiel się być mądrym, ...połowy dokonał, kto zaczął" , a także zapału w zdobywaniu wiedzy i dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

      Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy, by był to dla nich rok pełen sukcesów. 

     • AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO II

     • MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek

      Zaprasza uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II W Chorzowie

      do wzięcia udziału w projekcie

      AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO II

      współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,   

       Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  

       

      W ramach projektu uczniowie i uczennice (powyżej klasy III) bezpłatnie mogą skorzystać z następujących zajęć pozalekcyjnych:  

      ZAJĘCIA GRUPOWE

      1. Akademia Powtórek matematycznych - 30 godz. zajęć (zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych metod do nauczania matematyki)
      2. Akademia Powtórek zajęcia wyrównawcze z przyrody - 30 godz. zajęć (zajęcia  z zakresu fizyki, biologii i chemii)
      3. Akademia j. angielskiego -  30  godz. zajęć (zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych metod do nauczania języka angielskiego)
      4. Akademia cyfrowej kreacji - 30 godz. zajęć (zajęcia z zakresu grafiki komputerowej, tworzenia stron www, tworzenia bloga i obróbki zdjęć)
      5. Akademia młodego konstruktora - 30 godz. zajęć + wycieczka do Centrum Kopernika  w Warszawie (zajęcia techniczne z wykorzystaniem robotów Lego Mindstorms)
      6. Warsztaty socjoterapii - 90 godz. zajęć (zajęcia z kształtowania umiejętności interpersonalnych, asertywności, podejmowania decyzji i radzenia sobie  z trudnymi sytuacjami) 
      7. Warsztaty arteterapii - 90 godz. zajęć (zajęcia dla osób z uzdolnieniami plastycznymi, lubiącymi wszelkie zajęcia kreatywne)  

       

      Wizjonerzy biznesu – zajęcia indywidualne 

      Biofeedback - zajęcia indywidualne 

      Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne 

      Coaching - zajęcia indywidualne 

      Akademia Pitagorasa

      Akademia Zdrowego Kręgosłupa- zajęcia na  basenie 

      Akademia Praktycznej Przedsiębiorczości 

      PAK – doradztwo zawodowe - zajęcia indywidualne 

      Akademia eksperymentariuszy 

      Akademia powtórek zajęcia wyrównawcze z przyrody

      8. Akademia Pitagorasa - 30 godz. zajęć (zajęcia rozwojowe z matematyki)

      9. Akademia Zdrowego Kręgosłupa - 60 godz. zajęć  (zajęcia na  basenie)

      10. Akademia Praktycznej Przedsiębiorczości - 30 godz. zajęć (zajęcia z podstaw przedsiębiorczości obejmujące tworzenie mini biznes planów dla pierwszej wymarzonej działalności gospodarczej)

      11. Akademia eksperymentariuszy - 30 godz. zajęć (zajęcia z twórczego myślenia, eksperymentu, doświadczeń i szukania ciekawych rozwiązań)  

       ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

      1. Doradztwo zawodowe PAK – 2 godz. zajęć/osobę

      2. Wizjonerzy biznesu – 2 godz. zajęć (zajęcia z zakresu badania predyspozycji i uzdolnień przedsiębiorczych ucznia)

      3. Biofeedback – 5 godz. zajęć (zajęcia umożliwiające zwiększenie efektywności pracy mózgu, relaksację ucznia, lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach)

      4. Indywidualne wsparcie ucznia IWP - 5 godz. zajęć (zajęcia terapeutyczne dla uczniów, wspierające ich rozwój intelektualny i społeczny)

      5. ​​​​​​​Coaching – 5 godz. zajęć (zajęcia z zakresu rozwoju pasji i zainteresowań oraz określenia celu dalszego kierunku kształcenia i rozwoju osobistego)

      Zapraszamy również nauczycieli i nauczycielki do AKADEMII NAUCZYCIELA, w ramach której bezpłatnie można skorzystać z kursów kwalifikacyjnych (SOCJOTERAPIA I ARTETERAPIA) oraz kursów doskonalących (SCRATCH, TUTORING, COACHING, TIK DLA KAŻDEGO, ACTION LEARNING, JAK WPROWADZIĆ METODĘ EKSPERYMENTU DO SZKOŁY) 

      Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji u 600 uczniów (w tym 374 kobiet) ze szkół: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 37 z Chorzowa - Batory, zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 nauczycieli  (w tym 82 kobiet) w/w szkół umożliwiających wykorzystanie nowych metod i narzędzi zawodowych  w pracy z uczniem do 31.12.2018 r.

                    

      W ramach projektu zakupione zostaną środki i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt IT do prowadzenia zajęć.

      Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

      Wartość projektu:

      1 838 914,04  zł.

      Wsparcie finansowe z EFS 85%

      1 563 076,94 zł.

       

      Biuro projektu:

      MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek

      ul. Dolnych Wałów 19B,   44-100 Gliwice

      www.mdscentrum.pl, e-mail: akkb2@mdscentrum.pl

      www.mapadotacji.gov.pl

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
   • spnr2chorzow@gmail.com
   • 32 2411 653
   • ul. Sportowa 4 41-506 Chorzów
 • Galeria zdjęć

  • 2018.12.07 Wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 11
  • 018.12.06 Wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 4
  • 2018.12.05 Piernikowe warsztaty kl 1 a
  • 2018.12.04 Barbórka w klasie 1 a
  • 2018.12.03 - Wizyta klasy 1b w TEATRZE CZARNEGO TŁA
  • 2018.11.30 Wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 21 w naszej szkole
  • 2018.11.30 Andrzejki w klasie 1b i 2a
  • 2018.11.29 Przesłuchania:Kolęd"
  • 2018.11.28 V Turniej Sztuki Recytatorskiej Poezji Patriotycznej
  • 2018.11.26 Klasa 1 a w katowickim teatrze i na jarmarku
  • 2018.11.24 Warsztaty - ceramika
  • 2018.11.23 Dzień Pluszowego Misia