• 2020.09.01 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
     • 2020.09.01 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Dnia 1 września rozpoczął się nowy Rok Szkolny 2020/2021.

      Wszystkim pierwszakom i uczniom życzymy, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, pełną pozytywnych doświadczeń w odkrywaniu świata i rozwijaniu własnych talentów.

      Niech szkoła będzie dla Was także miejscem radości i wielu przyjaźni.

      Serdeczne podziękowanie dla Państwa Anety i Artura Łapotów.

      Zobacz zdjęcia

    • 2020.08.20 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
     • 2020.08.20 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się z przestrzeganiem
      i zachowaniem reżimu sanitarnego.

      Uczeń może uczestniczyć w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego na terenie szkoły pod warunkiem, że:

      • Jest zdrowy, bez objawów chorobowych.
      • Żadna z osób zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia nie odbywa kwarantanny.
      • Uczeń nie miał kontaktu z osobami zakażonymi.

      Opiekunowie odprowadzający dzieci muszą przestrzegać zasad reżimu sanitarnego. Mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej z zachowaniem dystansu od kolejnego opiekuna, pracownika szkoły 1,5 m. Jeden opiekun z jednym dzieckiem. Przyprowadzając dziecko do szkoły rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury.

      Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły będą przesłane drogą elektroniczną poprzez dziennik LIBRUS oraz na spotkaniu z wychowawcą.

      Zasady obowiązujące:

      1. Po przekroczeniu drzwi szkoły mierzona będzie uczniowi  temperatura ciała
        i obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.
      2. Uczniowie klas II-III wchodzą na teren szkoły wejściem głównym i udają się do sal lekcyjnych - klatka schodowa od strony biblioteki. Uczniowie klas IV- VIII wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego i kierują się do swoich klas klatką schodowa od strony sali gimnastycznej.

      Klasy I- rozpoczęcie roku- sala gimnastyczna – wejście od strony boiska szkolnego przy sali gimnastycznej. Obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk.

      1. Od momentu wejścia do szkoły każdego ucznia obowiązuje maseczka, aż do momentu zajęcia miejsca w sali.
      2. Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów.
      3. Rozpoczęcie roku szkolnego:

      Klasa 8a - 8:00

      Klasa 7a -8:30

      Klasa 6a, 6b- 9:00

      Klasa 4a- 9:30

      Klasa 3a,3b- 10:00

      Klasa 2a,2b- 10:30

      Klasy I – 11:00

  • Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w  Chorzowie    

    ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów 

   www.spnr2.pl       tel.:32 2411 653  

   brak danych