• 2020.07.23 Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
     • 2020.07.23 Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     • W piątek 31 lipca 2020 r. Uczniowie klas 8 proszeni są o odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Przypominamy, że zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej, pierwszego wyboru do wtorku 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

      Po odbiór zgłaszamy się wejściem od strony boiska z legitymacją lub innym dowodem poświadczającym tożsamość. Na teren szkoły wchodzimy w maseczce, na miejscu dezynfekujemy ręce i w kolejności numerów z dziennika podchodzimy do stolika w celu odebrania zaświadczeń i poświadczenia tego własnym podpisem. W kolejce uprasza się o zachowanie dwumetrowego odstępu. Po odebraniu zaświadczenia opuszczamy teren szkoły. Prosimy o punktualność.

      Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty dla poszczególnych oddziałów odbywać się będzie w wyznaczonych godzinach, o których poinformujemy w wiadomości przesłanej poprzez dziennik elektroniczny.

      W wyjątkowych sytuacjach można odebrać zaświadczenie w sekretariacie w piątek (31.07.) od godz. 12, bądź w poniedziałek i wtorek w godzinach 8-15.

      Jednocześnie przypominamy, że wyniki egzaminu poszczególnych uczniów od 31.07.2020 r. dostępne będą w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Wraz z zaświadczeniem uczniowie otrzymają dane dostępowe do systemu.

      Jak sprawdzić wynik w systemie?

      • wpisz w przeglądarkę adres: https://wyniki.edu.pl/login
      • zaloguj się do systemu za pomocą loginu i hasła
       po zalogowaniu w systemie pojawią się dane osobowe ucznia oraz wyniki poszczególnych części egzaminu ósmoklasisty w procentach

       

      Może się zdarzyć, że z powodu zbyt dużej liczby osób logujących się jednocześnie do systemu, strona się zawiesi. W takiej sytuacji należy odczekać kilka - kilkadziesiąt minut i spróbować ponownie.

      W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wcześniejszego otrzymania kodów dostępowych poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym. Osoby, które mają taką potrzebę proszone są o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z panią wicedyrektor-Małgorzatą Pieniek.

  • Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w  Chorzowie    

    ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów 

   www.spnr2.pl       tel.:32 2411 653  

   brak danych