• Szkoła Podstawowa nr 2 

    im. Jana Pawła II w Chorzowie
    zaprasza do zapisów do klasy I


    W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych.

    Świetlica w naszej szkole działa od 6: 30 do 16:30.

    W ramach świetlicy smaczne obiady przygotowywane zawsze ze świeżych produktów.

    Wprowadziliśmy również zasadę drugiego śniadania o stałej porze - II przerwa.

    W klasach I-V uczniowie w ramach akcji ,,Mleko w szkole” i ,,Owoce i warzywa
    w szkole” otrzymują darmowe porcje.

    W klasach pierwszych prowadzone będą innowacje i programy własne:

    •        ,,Śląsk jest piękny” - Program edukacji regionalnej dla klas I – III szkoły podstawowej.
    •         ,,Autorski program z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”- I etap edukacyjny.
    •         ,,Nie tylko komputer”– wprowadzenie do kodowania dla najmłodszych.
    •        „Na angielskim się nie nudzę” – nauka przez zabawę i skojarzenia”.
    •        ,, Mały artysta”- realizowana w roku szkolnym 2021/2022 w świetlicy.

    Jaką szkołą jesteśmy:

    • Jesteśmy małą bezpieczną szkołą, w której każdy nauczyciel zna każdego ucznia.
    •  Społeczność szkolna działa na zasadzie   partnerstwa, zrozumienia i wzajemnego szacunku.
    • W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera motywująca do pracy twórczej nauczycieli i uczniów.
    • Szkołą, w której pracują życzliwi, wysoko wykwalifikowani nauczyciele.
    • Dzieci otoczone są opieką wielu specjalistów: pielęgniarki, logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, socjoterapeuty.
    • Jesteśmy szkołą nowoczesną, w każdej klasie mamy tablice multimedialne, projektory, nowoczesne pomoce dydaktyczne.
    • Dwie pracownie komputerowe.
    • Kształtujemy właściwe postawy patriotyczne, moralne, obywatelskie.
    • Uczymy tolerancji demokracji.
    • Rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność za siebie i innych.
    • Jesteśmy otwarci na uczniów z niepełnosprawnością.
    • Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów.
    • Jesteśmy szkołą im. Jana Pawła II- szkołą otwartą na każdego człowieka.
    • Wypracowujemy nowoczesne i oryginalne metody pracy z uczniem.
    • Umożliwiamy rozwój zainteresowań, uzdolnień i talentów.
    • Uczymy planowania przyszłości.


    W ramach świetlicy:

    • Zajęcia taneczne;
    • Kółko teatralne;
    • Zajęcia muzyczno- plastyczne;
    • Zajęcia ruchowo- sportowe;

    Zajęcia świetlicowe  na platformie Microsoft Teams w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z pandemią:

    -Zajęcia z lekturą- literatura dziecięca (bajki, baśnie, opowiadania, książki dla dzieci);

    -Zajęcia taneczne (muzyczno-ruchowe);

    -Pomoc w zadaniach domowych;

    -Eko- odpady zajęcia plastyczno- techniczne;

    -Karaoke- piosenki dla dzieci;

    - Zajęcia komputerowe- ,,Scratch”;

    - Gra na instrumentach- dzwonkach- nauka gry i śpiew;

    - Gry w skojarzenia- piramidy słowne.


  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
   • spnr2chorzow@gmail.com
   • 32 2411 653
   • ul. Sportowa 4
 • Galeria zdjęć

   brak danych