• Żegnamy wspaniałego człowieka i nauczyciela

    • Kochany Adamie! Odszedłeś od nas wszystkich, pozostawiając niewysłowiony niewyobrażalny żal w naszych sercach.... Byłeś niezastąpiony.... zawsze dla nas...zawsze dla wszystkich...
     Pozostała tylko pustka której nie damy rady wypełnić....
     Wszyscy będziemy Cię nosić w sercu...
     Spoczywaj w spokoju...
   • Kochani  uczniowie..., drodzy absolwenci...

   • Nagłe odejście Pana Adama Olmy jest dla nas wszystkich szokiem.

    Przeżywamy żałobę, każdy na swój własny sposób. Każdy z nas, którzy go znalismy i którzy z nim pracowaliśmy ma do tego prawo.

    Chcielibyśmy go wszyscy pożegnać...

    Jeżeli macie potrzebę napisania do pana Adama, pożegania go słowem, obrazem to przygotujcie swoją formę pożegnania i wrzućcie ją do urny, która będzie od 1.04.2021 do 7.04. 2021 roku wystawiona w Kościele św. Franciszka z Asyżu. Z powodu pandemii i obostrzeń nie możemy tego zrobić w naszej szkole.

    Wasze pożegnania/wspomnienia zostaną następnie spakowane do kapsuły czasu i zakopane pod dębem na Soszowie. DĄB ADAM będzie specjalnie zasadzony dla uczczenia pamięci pana Adama.

    Gorąco zapraszamy Was do takiej formy pożegnania.

    Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2

   • Wspomnienie Adama Olmy

   • 1967 - 2021

   • 2021.03.27 Z wielkim żalem i niedowierzaniem informujemy...

   •  

     ...że dnia 27 marca w wieku 54 lat  zmarł

     

      Adam Olma

      Wychowawca wielu pokoleń uczniów, Twórca ,, Roztańczonej Szkoły" ,
     ,, Antydepresyjnych Wieczorów Kabaretowych„,
     inicjator wielu innych wydarzeń.
    Nauczyciel obdarzony niezwykłą charyzmą i wielkim poczuciem humoru, Pasjonat, niewątpliwie Ikona ,, Dwójki",  nasz Kolega.

    Bardzo trudno pogodzić się z Jego odejściem.

     

    Dyrektor Agnieszka Jawor

    Nauczyciele i Pracownicy

    Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie 

   • Ostatnie pożegnanie Joli Masłowskiej 1979 - 2021

   • Dotarła do nas kolejna tragiczna wiadomość: 31 marca zmarła Jolanta Masłowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

    Nie dane nam było poznać Joli zbyt dobrze, ponieważ po kilku miesiącach pracy w naszej szkole (2017 r.), rozpoczęła swoją wieloletnią walkę z chorobą. Przez ten krótki czas  dała się poznać jako osoba niezwykle zrównoważona, kulturalna, oddana swojej pracy. Cechował ją spokój, który dawał dzieciom poczucie bezpieczeństwa i wysoka  kultura osobista.

    Była pierwszą Wychowawczynią obecnej klasy 4 a. Bardzo kochała dzieci, zwłaszcza te najmłodsze.

    Nim podjęła pracę w ,, Dwójce" , była nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie.

    Żegnamy Cię, Jolu

    Dyrektor  Agnieszka Jawor

    Nauczyciele i Pracownicy

    Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie

   • Dnia 6 kwietnia 2019 roku przegrała walkę z chorobą Pani Joanna Zabłocka.

   • (1961-2019)

        Śmierć Pani Dyrektor była dla nas zaskoczeniem. Jak zwykle przyszła nie w porę, zbyt wcześnie. Odebrała nam człowieka o wielkim sercu, pełnego ciepła i nadzwyczajnej dobroci. Dyrektora, który sam był dla nas przykładem, doceniał, dopingował, inspirował, wierzył w każdego z nas, utwierdzał, że każdy z nas jest wyjątkowy, najlepszy w tym, co robi. Dla Pani Dyrektor byliśmy gotowi zrobić wszystko, bo też nie było dla Niej rzeczy niemożliwych.

         Nim została Dyrektorem, Joanna Zabłocka była nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chorzowie i  już wtedy okazała się być pedagogiem wyróżniającym, nagradzanym.

       Swoje obowiązki przyjęła z pasją i otwartością na nowe pomysły 1 września 1998 roku, mając wizję szkoły nowoczesnej i przyjaznej dla uczniów.

        Kochała dzieci, młodzież. Kochała drugiego człowieka. Jej mottem było powiedzenie Emmersona: „Każdy człowiek, którego spotykam, jest ode mnie w pewien sposób lepszy. Tak postrzegam ludzi.” Twierdziła, że przyszłość jest w Nas, w tym potencjale, który mamy. Stawiała na twórczy zespól nauczycieli, otwartych rodziców i młodzież ciekawą świata.

       11 kwietnia 2005 roku Szkoła otrzymała imię  wielkiego Polaka - Jana Pawła II. Pani Dyrektor  wierzyła, że wielki Patron, który uczył uczciwości, tolerancji i szacunku, prowadzi nas i czuwa nad nami we wszystkich naszych działa-niach.

       Joanna Zabłocka największy nacisk położyła na zbudowanie harmonijnego grona nauczycielskiego oraz stworzenie oddanego szkole, zespołu rodziciel-skiego, który w każdej potrzebie byłby chętny do współdziałania ze szkołą. Doprowadziła do tego, że Gimnazjum stało się poważnym konkurentem dla chorzowskich szkół, zarówno w zakresie wiedzy przedmiotowej, jak i w dyscyplinach sportowych. Ale najważniejsze było dla Pani Dyrektor, aby kierowana przez Nią  szkoła była najlepszą, a uczniowie stawali się  dobrymi ludźmi.

       Pani Dyrektor rozbudowała bazę Szkoły, pozyskała pieniądze unijne, które pozwoliły podnieść jakość pracy.  Dała uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, inwencji i stworzyła przestrzeń na ich niezwykłą kreatywność.  Młodzież miała też możliwość  spełniać swe  pasje, które to po rodzinie, zdrowiu i pracy  są  jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka.

       Wspólnym świętem Szkoły, oczkiem w głowie Pani Dyrektor, stał się Festyn Środowiskowy ,, Rodzice – Dzieciom , Szkoła - Dzieciom” zawierający elementy integracji, rywalizacji, wspólnego działania nauczycieli, rodziców i uczniów.

       Jej Gimnazjum stało się szkołą, której społeczność chętnie podejmowała akcje charytatywne, świadomościowe na rzecz ludzi potrzebujących, dyskryminowanych na całym świecie, w myśl  słów Jana Pawła II:

    ,, Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć  to wołanie”.  Słowa te były zawsze bardzo ważne we wszystkich  działaniach  tego Wyjątkowego Dyrektora.

        „Szkoła powinna być szkołą prawdy,  czyniącą dobro, szanującą wartości, upowszechniającą piękno. Szkołą zdrową, ekologiczną i bezpieczną[…]. Ukierunkowaną ku wartościom.”

       Pani Dyrektor, przyrzekamy, że to, co było ważne dla Pani, będziemy kontynuować, ,, by dzieło, które podjęłaś,  mogło dojrzewać…”

               

                                Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie 

     

       Przyznane Pani Dyrektor Joannie Zabłockiej  nagrody i wyróżnienia:

     

          Niektóre  działania uzyskane dzięki inicjatywie  Pani Dyrektor :

    Niektóre inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego: 

                                 I wiele , wiele innych...

    1998 – Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty

    2000 – Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów

    2002 - Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów

    2002 – Certyfikat Dobroczynności

    2004 - Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów

    2004 – Certyfikat Dobroczynności

    2005 - Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów

    2009 – Uhonorowanie „Gwiazdą Wigilijną”

    2016 -  Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów

    2018 - Medal Św. Jana Pawła II

    Nominacja naszych uczniów do Rady Ambasadorów przy Zgromadzeniu Ogólnym Dzieci ONZ

    Nawiązanie współpracy międzynarodowej ze szkołami ze Zlina, Termoli, z   Fez  w ramach wymiany młodzieży, a także realizacja licznych projektów

    Udział szkoły w I Chorzowskich Spotkaniach Twórczych Nauczycieli

    Otwarcie Świetlicy Środowiskowej ,, Chatka”

    Współorganizacja I Chorzowskiego Festiwalu Nauki

    Organizacja Zjazdu Rodzin Szkół im Jana Pawła II

    Certyfikat Dobroczynności (trzykrotnie)

    Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

    Certyfikat Szkoły Trzymającej Formę

    Certyfikat Międzynarodowego Zarządzania ISO 9001

    Certyfikat „Zachowaj trzeźwy umysł”

    Certyfikat „Szkoła bez przemocy”

    Certyfikat „Szkoła globalna”

    Certyfikat „Stop dopalaczom”

    Certyfikat „Lepsza szkoła”

    Certyfikat „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”

    Certyfikat „Enter your Future”

    Certyfikat „Next Step”

     Realizowano projekty unijne : „Szkoła Tolerancji”

    „Akademia Kluczowych Kompetencji Batorego”

    „Kotwice Kariery”

     Program „Interblok”

    ,, Mój egzamin- moja przyszłość”

    Realizacja  programu Socrates-Commenius pod  hasłem  ,, W duchu demokracji”

    Zdobycie przez szkołę  tytułu ,, Szkoły z Klasą”

    Festyn Środowiskowy „Rodzice-Dzieciom, Szkoła-Dzieciom”

    Koncert Noworoczny „Nieść radość”

    Projekt  „Roztańczona szkoła”

    Przedsięwzięcia charytatywne  i kulturalne : Akcja Amnesty International „Maraton Pisania Listów o Uwolnienie Więźniów Sumienia”

    „Szlachetna  Paczka ”

    Misja Serca  i Ewangelii

    Program ,, Otwarta Szkoła”

     

  • Chorzowianin.pl


  • Dnia 6 kwietnia 2019 roku przegrała walkę z chorobą Pani Joanna Zabłocka.

   Joanna Zabłocka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie zmarła 6 kwietnia 2019 roku w wieku niespełna 58 lat po ciężkiej chorobie, z którą zmagała się dzielnie od pewnego czasu…

   Urodziła się 27 kwietnia 1961 roku w Jędrzejowie. Dyrektorem chorzowskiej szkoły przy ul. Sportowej 4 (najpierw była to SP nr 2, następnie w wyniku reformy systemu edukacji Gimnazjum nr 2, a ostatnio – po kolejnej reformie – znów Szkoła Podstawowa nr 2) była od roku szkolnego 1998/1999.

   Jak sama podkreślała – podstawą sukcesu szkoły jest panujący w niej dobry klimat, sprzyjający podejmowaniu nowych wyzwań, dobre relacje dyrekcji z nauczycielami, a nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, przyjazny stosunek kadry pedagogicznej do uczniów oraz estetyczny wystrój pomieszczeń szkolnych i otoczenia placówki. Wszystko to starała się realizować, a efekty jej pracy były zauważalne nie tylko w środowisku szkolnym. Kilkakrotnie uzyskiwała szczególnie wyróżniającą ocenę pracy, wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Prezydenta Miasta Chorzów.

   Z zapałem angażowała się w organizację i współorganizację akcji społecznych na rzecz najmłodszych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej (jej aktywność na tym polu została nagrodzona m.in. „Bartkowym Serduszkiem”, „Certyfikatem Dobroczynności” i Medalem Gwiazdy Wigilijnej od Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” w Chorzowie. Była też aktywną członkinią Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia. Za sprawą jej osobistego zaangażowania Gimnazjum nr 2 nadano 22 października 2005 roku imię Jana Pawła II, a w szkole powstała izba patrona i zawisła tablica pamiątkowa.

   18 września 2018 roku została uhonorowana – ustanowionym w tymże roku - Medalem Św. Jana Pawła II, nadanym przez Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II z Rejowca Fabrycznego. Ze względu na stan zdrowia nie mogła jednak wziąć udziału w uroczystości.

   Ostatnie Pożegnanie Joanny Zabłockiej odbyło się  9 kwietnia 2019 roku o godzinie 14.00 w Orzeszu w kościele p.w. Nawiedzenia NMP, przy ul. Wawrzyńca 2.

   http://www.archiwum.chorzowianin.pl/zmarla-joanna-zablocka-1961-2019,n-9794.html

   • 2019.04.06 Ostatnie pożegnanie Pani Dyrektor Joanny Zabłockiej

   • Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas nasza ukochana Pani Dyrektor Joanna Zabłocka.

    Pogrzeb odbył się we wtorek o godzinie 14.00 w Orzeszu w kościele p.w. Nawiedzenia NMP, ul. Wawrzyńca 2.

     

 • Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w  Chorzowie    

   ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów 

  www.spnr2.pl       tel.:32 2411 653  

  brak danych